За Нас

ActiveBuild
Founder Image
Началото

Създаването на ActiveBuild

Актив Билд е компания основана през 2008 г. от управляващия съдружник Иван Невенчин. Компанията стартира с жилищно ваканционен комплекс от три сгради. Скоро след това попада в турбуленцията на голямата икономическа криза през 2009-та година, но въпреки това, компанията устоява на икономическите предизвикателства и завършва успешно своя проект.

Създаваме прекрасен продукт - по-добро място за живеене

В периода на най-силни предизвикателства към компанията се присъединява Даниел Дамянович. В това партньорство, компанията започва и завършва нови проекти, трупа опит зад гърба си и гледа към нови хоризонти.

Един предприемач трябва да вярва в своите проекти- останалото е просто работа!

Даниел Дамянович
Хронология

Нашият път