Сандански

Няколко думи за града

Град Сандански

Община Сандански е разположена в живописната Санданско-Петричка котловина по средното течение на р.Струма, като обхваща и значителна част от западните и югозападните склонове на Пирин Планина, най-ниските предпланински райони между Малешевска и Огражден планина и северните склонове на планината Славянка. Климатичните и природните дадености на богатото културно-историческо наследство на територията и са изключително привлекателни за лечение, отдих и туризъм.Град Сандански е известен още в древността с лековитите си минерални извори.

Съчетаването на благоприятните природни дадености, заедно с богатството от минерални извори с различна термалност (в района на община Сандански има над 80 извора с температура 42-81 градуца Целзий), ниска минерализация, богат химически състав, лекуващи множество заболявания и даващи възможност за къпане на открито през цялата година, правят мястото удобно за заселване на човека по тези места още в дълбока древност, превръщайки селището в един от най-старите поселищни центрове на Балканите още от времето на Троянската война.


Разположение и история

Селището около минералните извори е възникнало през II хилядолетие преди нашата ера. До VI век градът е един от първите християнски епископски центрове на България. Древният град лежи изцяло върху терена на съвременния град Сандански, като намерените археологически обекти са от различни исторически периоди. Разцвет градът е получил в периода IV-VI век. От това време са открити множество обществени сгради и раннохристиянски базилики, включително раннохристиянски епископски комплекс. Въздухът тук е изключително чист, с ниска относителна влажност (66%), с незначителни денонощни и сезонни температурни амплитуди. Зимата е мека и топла, снегът и мъглата са почти непознати.


Още информация

Климатотерапия

Уникалният климат, невероятната чистота на въздуха и пълното отсъствие на алергени правят курорта подходящ за профилактика и лечение на заболявания на горните дихателни пътища и бронхиална астма. Научните изследвания, касаещи отделните резултати от курортното лечение и наблюденията на преселилите се в курорта болни, дават основание за извода, че оптималният срок за лечение на хронични неспецифични заболявания на дихателните органи е 30 дни. За получаването на сравнително дълга клинична ремисия в състоянието на болни с тежки форми на заболяването, лечението трябва да продължи от 3 до 6 и повече месеца.


  • Средна годишна температура: + 14 градуса Целзий
  • Средна месечна температура (Юли): +24 градуса Целзий
  • Средна месечна температура (Януари): +2.4 градуса Целзий
  • Среден брой дни с валежи, за година: 65.6
  • Среден брой облачни дни, за година: 109

Свържете се с нас

Свържете се с инвеститора

Иван Невенчин